Algemene VOORWAARDEN

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. TOEPASSINGSGEBIED

Bedrijfsgegevens:

PizzaOvens Blomme
Kasteelstraat 4 bus 201, 8755 Ruiselede
BTW BE0765.512.914
TEL +32 (0) 477 21 65 65

1.2. PRIVACYBELEID

 1. Bij het afronden van elke bestelling verwerken wij de gegevens van de klant. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt bij het verwerken van de geplaatste bestelling en met het oog op klantenbeheer en boekhouding.  U heeft het recht uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren en te verwijderen. Stuur daarvoor een mail naar contact@pizzaovensblomme.be 

1.3. KLACHTEN EN BETWISTINGEN

 1. Klachten in verband met gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 10 werkdagen na de postdatum per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van de onderneming. Na deze termijn wordt de huidige factuur als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit.
 2. Voor iedere betwisting aangaande de huidige factuur zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd. Voor elke betwisting voor het vredegerecht is de rechtbank van Tielt bevoegd.

2. VERHUUR HOUTOVENS

2.1. ALGEMEEN

 1. De houtovens en bijgeleverde goederen blijven steeds eigendom van ‘Pizzaovens Blomme’.
 2. Door het voorschot te betalen of de geleverde goederen te aanvaarden, erkent de huurder kennis te hebben genomen van de contractvoorwaarden op deze pagina alsook ermee akkoord te gaan.

2.2. BETALING

 1. Zowel de huur alsook de waarborg van 250,- euro dienen volledig te worden betaald voor de plaatsing of ophaling van de houtoven. Enkel cash, via een elektronisch betalingsverzoek of tegen betalingsbewijs van een vooraf gedane overschrijving.
 2. Facturen die niet worden betaald op de vervaldag brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten op gelijk aan 12% per jaar. Ingeval van niet tijdige betaling is ook een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50. Ingeval de levering van de bestelde goederen / diensten uitblijft, heeft de klant gelijk op een zelfde vergoeding.
 3. Alle prijzen op de aangeboden offertes of proforma-facturen zijn louter indicatief en kunnen veranderen afhankelijk van de grondstoffenprijzen op de datum van de overeenkomst.

2.3. RESERVATIES

 1. Een reservatie is pas definitief na het storten van het voorschot van 20% van het factuurbedrag. Dit bedrag staat steeds duidelijk op de offerte of proforma-factuur beschreven.
 2. De huurder stort het voorschot op ons rekeningnummer binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur op het rekeningnummer BE73 7350 5802 2960 met onze referentie als vrije mededeling.
 3. Bij annulering van tussen of gelijk aan 6 tot 10 werkdagen voor de afgesproken datum is een vergoeding van 20%, het voorschot, van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering van minder dan 6 werkdagen voor de afgesproken datum is een vergoeding van 50% verschuldigd.
 4. Indien het voorschot niet op de afgesproken datum is voldaan, behouden wij ons het recht de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen.

2.4. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De huurder is aansprakelijk vanaf de plaatsing of ophaling van de houtoven tot en met de afbraak of aflevering en voor de volledige huurperiode.
 2. De huurder is vanaf dat moment volledig aansprakelijk voor verlies, diefstal, breuk en iedere andere kwaliteitsvermindering van het materiaal door welke oorzaak dan ook. De huurder is gehouden alle hieruit voortvloeiende schade te vergoeden aan de verhuurder tegen nieuwwaarde. Bij schade aan de houtovens zal de prijs worden bepaald naargelang de schade. Herstellingen kunnen enkel uitgevoerd worden door onze firma erkende herstellers en/of constructeurs.
 3. Na controle en reiniging van de bestelling zullen de eventuele tekorten en breuken aan de huurder worden medegedeeld via mail. De meldingsperiode kan variëren van 1 tot 10 werkdagen na uw evenement. Zonder tegenbericht zullen deze gefactureerd worden en van de waarborg afgehouden 14 dagen na de melding.
 4. ‘Pizza Ovens Blomme’ en/of hun wettelijke vertegenwoordigers kan/kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen bij een eventueel ongeval bij het gebruik van hun gehuurde goederen.

2.5. PLAATSING

 1. De houtoven wordt enkel geplaatst zoals geschreven staat op Praktische informatie – Pizzaovens Blomme of in de meegeleverde handleiding.
 2. Op het afgesproken moment van ophaling of teruggave, is de houtoven volledig ontruimd en opgekuist zoals in de meegeleverde handleiding of op Praktische informatie – Pizzaovens Blomme staat beschreven, zoniet rekenen wij hiervoor een forfaitaire vergoeding aan van 30,00 € incl. BTW.

2.6. GEBRUIK

 1. De huurder zal met de houtoven omgaan als een voorzichtig en redelijk persoon.
 2. De huurder zal geen zelfklevend materiaal op de houtoven aanbrengen of bevestigen, zoniet brengen wij hiervoor bovengenoemde schoonmaakkosten in rekening.
 3. Het is de huurder verboden de houtoven als open haard te gebruiken. Een houtoven dient voor culinaire doeleinden en niet voor extra sfeer op uw event.

3. CATEROPDRACHTEN

3.1. RESERVATIES

 1. Een reservatie is pas definitief na het storten van het voorschot van 20% van het factuurbedrag. Dit bedrag staat steeds duidelijk op de offerte beschreven.
 2. De huurder stort het voorschot op ons rekeningnummer binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur op het rekeningnummer BE73 7350 5802 2960 met onze referentie als vrij mededeling.
 3. Goedgekeurde offertes kunnen slechts kosteloos geannuleerd worden indien de datum van annulatie tot het feest minstens 30 kalenderdagen bedraagt.
 4. Events die geannuleerd worden binnen een termijn van 30 tot 10 kalenderdagen voor de datum van het feest worden aangerekend aan 20% van de bevestigde offerteprijs.
 5. Events die geannuleerd worden binnen de 10 dagen tot de datum van het feest worden aangerekend aan 50% van de bevestigde offerteprijs.
 6. Indien het voorschot niet op de afgesproken datum is voldaan, behouden wij ons het recht de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen.

3.2. BETALING

 1. Het volledige afgesproken bedrag dient ten laatste 5 werkdagen na de datum van het feest te worden voldaan. Enkel cash, via een elektronisch betalingsverzoek of tegen betalingsbewijs van een vooraf gedane overschrijving op ons rekeningnummer BE73 7350 5802 2960 met onze referentie als vrij mededeling. 
 2. Facturen die niet worden betaald op de vervaldag brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten op gelijk aan 12% per jaar. Ingeval van niet tijdige betaling is ook een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50. Ingeval de levering van de bestelde goederen / diensten uitblijft, heeft de klant gelijk op een zelfde vergoeding.
 3. Alle prijzen op de aangeboden offertes of proforma-facturen zijn louter indicatief en kunnen veranderen afhankelijk van de grondstoffenprijzen op de datum van de overeenkomst.